MONMART s.r.o.

Dokážeme veľa

 
  • Organizovanie odborných seminárov
  • Realizácia výstav
  • Organizovanie výtvarných worshopov a plenérov
  • Výtvarné kurzy s ubytovaním a atelierovými priestormi
  • Prevádzkovanie galérie GUBA
  • Prenájom umeleckých diel súčasných umelcov do firemných a privátnych priestorov
  • Vydavateľská činnosť, grafická a predtlačová príprava tlačovín
 

Kontakt

MONMART s.r.o.
Bullova 21
841 01 Bratislava
Tel.: 0907 150 345
Mobil: 0907 118 435
Fax: www.guba.sk
Email: monmart@guba.sk